skip to Main Content

Hunebedden

Op ongeveer 900 meter afstand van het Vlinderparadijs bevinden zich 2 Hunebedden. Een goed bewandelbaar pad voert U over de Havelterberg naar de plaats van de Hunebedden.

D53 is het op één na grootste hunebed in Nederland. Hij telt 21 zijstenen, 4 sluitstenen en 9 dekstenen, die sinds een restauratie in 1991 weer alle keurig op de draagstenen rusten. Ook de poort is er nog, compleet met 4 zijstenen en 1 deksteen. Ooit moeten er meer dan 40 kransstenen in een mooie ring rondom hebben gelegen. Toen archeoloog Van Giffen in 1918 met het onderzoek begon waren daarvan nog 24 aanwezig. Nu zijn er echter nog maar 10. Waar die 14 andere zijn gebleven is een raadsel. Van Giffen deed hier ook de grootste vondst ooit in enig hunebed (sommige onderzoekers zeggen meer dan 600 potten).

 

 

 

In 1945 leek het lot van het hunebed te zijn bezegeld. De Duitse bezetter eiste afbraak van het monument voor de aanleg van een vliegveld. De afbraak ging door maar de Nederlandse autoriteiten wisten erger te voorkomen: met een dragline werden de meer dan 50 grote en kleinere keien behoedzaam in een 6 meter diepe kuil gedeponeerd. Lang hebben ze daar niet in gelegen. Direct na de oorlog werden ze weer opgegraven en eind 1949 begon de restauratie. In 1950 lag het hunebed er weer bij alsof er niets gebeurd was.

 

 

 

D54 ligt slechts 150 meter van de D53 vandaan, aan de andere kant van de weg. Het telt zes dekstenen, waarvan er vier volledig op de draagstenen rusten. De meest oostelijke deksteen ontbreekt, evenals de sluitsteen er onder. Wel zijn alle veertien zijstenen aanwezig. Er is nog één poortzijsteen te vinden.

Back To Top