skip to Main Content

Stichting

Stichting “Vrienden van het Vlinderparadijs” is opgericht met een speciaal doel, namelijk het ondersteunen van de educatieve en ontwikkelingssamenwerkings projecten van Vlinderparadijs “Papiliorama”.

Vlinderparadijs “Papiliorama” doet, middels de aankoop van vlinderpoppen, direkt en indirekt veel voor het behoud van natuurgebieden, zoals tropische regenwouden. Daarnaast biedt het voor veel gezinnen in landen waar de vlinders gekweekt worden (veelal zijn dit zogenaamde ontwikkelingslanden) een goede bron van inkomsten. Zo is in Oeganda door Vlinderparadijs “Papiliorama” een vlinderkweekprogramma gestart, waardoor nu al meer dan 8 gezinnen een inkomen hebben die ongeveer 12 keer het gemiddelde inkomen van een gezin in Oeganda is. Hierdoor ontstaat in deze speciale regio een grote welvaart, die leidt tot betere ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheden voor betere educatie, geld voor betere gezondheidszorg en meer. Alleen en simpelweg omdat de mensen meer te besteden hebben. Niet alleen deze gezinnen, maar ook andere gezinnen profiteren hiervan. Door dit verhogen van de levensstandaard van deze gezinnen, groeit niet alleen het besef wat tropisch regenwoud voor inkomstenbron kan zijn, maar tegelijkertijd zorgt dit indirekt voor een toename van de economische welvaart in de regio waar de vlinders gekweekt worden. De “spin-off” is relatief groot in een dergelijk ontwikkelingsgebied.

Om dit soort projecten, waarbij kennis, waarde en inkomsten uit de natuur gehaald kunnen worden, zonder deze te schaden, te kunnen ondersteunen, biedt de stichting steun, op velerlei vlak, aan Vlinderparadijs “Papiliorama”.

Daarnaast vind de stichting het van groot belang dat scholen, die Vlinderparadijs “Papiliorama” bezoeken, kennis kunnen opdoen over vlinders en hun effecten op de omgeving. Om dit doel te kunnen bereiken, zorgt de stichting voor ondersteuning op het gebied van educatie.

Voor verdere ontwikkeling van Vlinderparadijs “Papiliorama”, zoals het kunnen bieden van onderzoeksmogelijkheden naar diverse soorten insekten, ontwikkelingshulpmogelijkheden, uitbreidingsplannen, onderzoek naar toepasbaarheid van insekten op industrieel en gezondheidsvlak, en nog veel meer, biedt de stichting ook steun in allerlei vorm

U kunt deze doelstellingen ondersteunen. Dit kan door bij een bezoekje aan het Vlinderparadijs een financiële bijdrage in het hart van de reuzenvlinder te stoppen.

Back To Top