skip to Main Content

Vlinderkwekerijen

Omdat vlinders maar kort leven (gemiddeld 4 tot 6 weken), moeten er telkens nieuwe vlinders in een tropische vlindertuin worden gebracht. Dit gebeurt voornamelijk door het aankopen van door vlinderkwekerijen gekweekte vlinderpoppen.

In onze tuin houdt ongeveer tussen de 15-20% van de vlindersoorten die er vliegen, zichzelf in stand, door te paren en daarmee een nieuwe generatie vlinders te laten ontstaan. De overige soorten moeten wij telkens weer importeren vanuit de landen van herkomst.

Een land als de Filippijnen kent een grote vlinderindustrie. Diverse dorpen leven in hun geheel van de kweek en verkoop van levende vlinders. Bedenk dat in de natuur van elk bevrucht vrouwtje ongeveer een 4 tot 6 nakomelingen komen, maar wanneer alle vijanden en ziektes worden weggehaald, komen er van ieder vrouwtje soms wel meer dan 200 nakomelingen. Daarvan kan dus een gedeelte worden verzonden naar vlindertuinen over de gehele wereld.

Het belangrijke van deze industrie is, dat er een inkomen wordt gegenereerd voor boeren, die veelal uit de normale landbouw niet voldoende inkomen krijgen, dat ze daarnaast bewustworden van de natuur en de mogelijkheden om zich heen, en dat de welvaart van deze mensen enorm kan stijgen. In feite is dus de aankoop van vlinderpoppen een stuk ontwikkelingshulp.

Van iedere euro die wordt besteed in Vlinderparadijs “Papiliorama” komt daarom ook ongeveer 15 cent terecht bij de vlinderkwekers. Met de duizenden poppen die per jaar worden ingekocht door Vlinderparadijs “Papiliorama” gaat dus een behoorlijk bedrag naar meerdere gezinnen in de veelal ontwikkelingslanden waar vlinders worden gekweekt, en van waaruit vlinderpoppen worden verstuurd.

Sinds 2004 heeft Vlinderparadijs “Papiliorama” een speciaal project in Oeganda, waar een kleine gemeenschap vlinders kweekt. Inmiddels heeft dit al geresulteerd in verbeterde omstandigheden wat betreft educatie (school) en infrastructuur voor deze gemeenschap. Iets waar U als bezoeker ook een bijdrage voor  levert, door het bezoeken van de vlindertuin

Back To Top