skip to Main Content

Geschiedenis

Na enkele jaren voorbereiding opende op 21 december 1998 Vlinderparadijs “Papiliorama” haar deuren. Met name de keuze van de locatie, grenzend aan een natuurgebied Holtingerveld en het benodigde bestemmingsplan hebben destijds veel tijd gekost, voordat er gebouwd kon worden.

Helaas ontstonden er kort na de opening diverse problemen met de experimentele bouw. De materiaalkeuze en vorm van het gebouw leverden veel problemen op. Het gevolg was een jarenlange rechtszaak tegen aannemer (Nimberg te Havelte) en architect (Wouda en Van der Schaaf te Meppel), die na bijna 14 jaar, in januari 2013, uiteindelijk in het voordeel van het Vlinderparadijs werd uitgesproken.

In de loop van de tijd zijn er diverse plannen ontwikkeld voor de uitbreiding. Als eerste is begonnen met de wandeltuin. De aanleg van de wandeltuin is nog steeds in volle gang, en met mooi weer kan er al een kijkje genomen worden.

Verder zijn er nog plannen voor een groot insectarium, een semi-ondergronds gebouw, waar alles van en over insecten te zien en te beleven valt. De planning hiervoor staat nog niet vast, maar zal in de loop van de komende jaren meer vorm krijgen. Bestemmingsplantechnisch is dit plan al gereed, en na de voltooiing van de verbouw van het Vlinderparadijs zal hiermee begonnen worden.

Papilio palinurus
Back To Top